Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy kolejny raz pomagali. Tym razem pomoc dotyczyła organizacji rozładunku transportu z pomocą humanitarną dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. #ResortSprawiedliwościciPomaga

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Rzeszowie, odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy.

W dniu "Święta kobiet" warto uświadomić sobie jak wiele pań w dzisiejszych czasach pełni służbę w formacjach mundurowych, w tym Służbie Więziennej.

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

#ResortSprawiedliwościPomaga Funkcjonariusze i pracownicy dębickiej jednostki penitencjarnej zbierali nakrętki by pomóc ciężko choremu dziecku kolegi strażaka

W dniu 31 stycznia br. zostało zawarte porozumienie pomiędzy dębicką jednostką penitencjarną a Nadleśnictwem w Dębicy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej