Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

1 września 2020 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej uczestniczyli w miejskich obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Komunikat

24.08.2020

W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej odbył się kurs dla osadzonych: Kucharz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy...

Komunikat

13.08.2020

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej