Po 27 latach służby na zaopatrzenie emerytalne odszedł podinsp. Witold Apoliniarski, Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele kierownictwa strzeleckich zakładów karnych.

Dzięki wspólnym staraniom działu penitencjarnego oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 9 lutego br. w świetlicy centralnej Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich odbył się wyjątkowy koncert charytatywny chrześcijańskiego zespołu All4Him.

W dniach 22-24 stycznia br. na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich zakończono zdjęcia do serialu dokumentalnego „Służba Więzienna”, który wyemitowany zostanie na antenie TVN Turbo w marcu br.

Efekty terapii

04.01.2019

W ramach współpracy ze społecznością lokalną na przełomie grudnia ur. i stycznia br. przekazano na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Ujeździe rękodzieło przygotowane przez osadzonych z oddziału terapeutycznego Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich.

W Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich w 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, w zakresie Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzono 7 kursów zawodowych.

Okres Świąt Bożego Narodzenia w więzieniu to czas szczególny zarówno dla osadzonych, jak również funkcjonariuszy, którzy obciążeni są dodatkowymi obowiązkami. W tym szczególnych dniach tradycyjnie w organizację życia kulturalnego na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich włączyło się kilka grup wyznaniowych oraz działające na terenie „dwójki” stowarzyszenia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej