Po 27 latach służby na zaopatrzenie emerytalne odszedł podinsp. Witold Apoliniarski, Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele kierownictwa strzeleckich zakładów karnych.

8 stycznia br. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rzędowicach miała możliwość poznania z drugiej strony murów Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

4 stycznia br. grupa studentów kierunku pedagogiki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu miała możliwość poznania z drugiej strony murów Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

W 2019 roku planujemy przeprowadzić na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich 11 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych.

Prezenty dla dzieci

28.12.2018

28 grudnia br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Andrzej Dąbrowski, w imieniu funkcjonariuszy jednostki, przekazał dzieciom z Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim paczki z prezentami z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

W 2018 r. na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" z siedzibą w Koszalinie, przeprowadziła 10 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej