13 września br. funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich udaremnili próbę przemytu substancji niedozwolonej na teren jednostki.

Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz wspólnie z zastępcą ppłk. Andrzejem Dąbrowskim wzięli udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zakład karny sprawuje patronat nad uczniami z klasy o profilu technik logistyk penitencjarny.

W lokalnych obchodach 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej, zorganizowanych 1 września br. przez Zarząd Kombatantów i Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach Opolskich oraz władze lokalne, uczestniczyła delegacja reprezentująca obie miejscowe jednostki penitencjarne.

29 sierpnia br. w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na nowym maszcie.

Kurs ogrodnika

27.08.2018

25 sierpnia br . na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" z siedzibą w Koszalinie zakończyła kolejny cykl szkoleniowo-aktywizacyjny z kursem ogrodnika. Osadzeni porządkowali teren, siali trawę, sadzili kwiaty, tuje, jałowce, obsypywali korą i kamieniem ogrodowym tworząc skalniaki.

Delegacja strzeleckich zakładów karnych uczestniczyła w lokalnych obchodach Święta Policji zorganizowanych 27 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej