Kolejna odsłona programu „Praca dla więźniów”, w związku z podpisanym przez Służbę Więzienną i Lasami Państwowymi porozumieniem o zatrudnienie osadzonych.

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi realizuje projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Odpowiednio sporządzona umowa, właściwie przygotowana kadra kontrahenta oraz dopracowane szczegóły współpracy skutkują podpisaniem umowy o zatrudnienia osób pozbawionych wolności u kontrahenta zewnętrznego – firmy AQ Wiring Systems Sp. z o. o. Określone "w punkt" wymagania oraz zadania jakie zostały wpisane kontrahentowi dały podstawę do podjęcia współpracy, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących uregulowań prawnych.

Nabór na studia niestacjonarne i podyplomowe w SWWS w Warszawie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej