W Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko rozpoczął się kolejny kurs realizowany w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach Woniecko realizują zajęcia profilaktyczne w szkołach i przedszkolach

Hołd poległym oficerom

Zakład Karny w Grądach-Woniecko znajduje się w czołówce jednostek Okręgu Białostockiego w zakresie zatrudnienia osadzonych

Dni Ziemi 2017

01.04.2017

Zakład Karny w Grądach Woniecko akcję kwietniowych Dni Ziemi rozpoczął z miesięcznym wyprzedzeniem

Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach Woniecko mjr Robert Dąbrowski wręczył funkcjonariuszom Służby Więziennej nominacje na wyższe stopnie służbowe

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej