Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko zorganizowali kolejną zbiórkę pieniężną na zakup materiału na maseczki oraz słodycze dla dzieci

komunikat

05.05.2020

W związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 Sędzia Penitencjarny wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach Woniecko okresu wprowadzonych uprzednio ograniczeń do 19 maja 2020 r.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach Woniecko przekazali koce do Schroniska Arka w Łomży

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach Woniecko włączyli się w ogólnopolską akcję „Służymy pomocą-mamy to we krwi”

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko zorganizowali zbiórkę pieniężną na zakup materiału na maseczki oraz słodycze dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie.

Zakład Karny w Grądach Woniecko podjął się nowego wyzwania-czytanie na odległość

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej