Z okazji Dnia Dziecka przygotowano program...

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Warsztaty z okazji Dnia Matki

Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa

Program readaptacyjny "STOP" jest skierowany do osadzonych sprawców przemocy i agresji. To w dalszym ciągu znacząca grupa odbywających karę pozbawienia wolności. Stąd potrzeba realizacji programów readaptacyjnych w zakresie przeciwdziałania tym patologiom.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej