Krew dla Aurelii

14.12.2017

Kadra Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej oraz słuchacze kursu przygotowawczego honorowo oddali krew w szczytnym celu.

Promocja zdrowia

20.11.2017

Jednym z zadań Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej, oprócz realizacji harmonogramu szkolenia i doskonalenia zawodowego Służby Więziennej, jest organizacja obozów kondycyjnych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Kadra Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej oraz słuchacze kursu przygotowawczego wzięli udział w ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa.

W dniach 11 – 13 października 2017 w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej odbyły się zawody w marszobiegu terenowym w randze Mistrzostw Polski.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wziął udział w spotkaniu Zarządu Głównego NSZZ FiPW.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej