Dnia 6 lutego 2024 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Daniel Pelczarski podpisał porozumienie dotyczące współpracy ze Strzelińskim Ośrodkiem Kultury, który reprezentowała Pani Dyrektor Sylwia Korczyńska.

W dniu dzisiejszym na terenie wrocławskiego aresztu śledczego odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami XVII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.

W ramach współpracy z WOŚP, Zakład Karny w Zarębie przekazał do Urzędu Gminy w Lubaniu rękodzieło wykonane przez skazanych.

Po wieloletniej służbie, na zaopatrzenie emerytalne odszedł Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego we Wrocławiu – ppłk Robert Agieńczuk.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej