Funkcjonariusze Służby Więziennej wraz ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego opracowali i zrealizowali na terenie jednostek penitencjarnych program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej skazanych pt.: „ZKultura” – „sztuka życia” w warunkach izolacji więziennej i poza nią.

W związku z procesem przygotowań Centralnego Zarządu Służby Więziennej do realizacji projektu obszaru programowego pn. „Służba Więzienna i areszt przedprocesowy” Programu „Sprawiedliwość” zaplanowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i obejmującego m.in. budowę 5 nowoczesnych kompleksów penitencjarnych w dniach 26-27 września 2019 r. w Gdańsku odbyło się bilateralne spotkanie z przedstawicielami norweskiego więziennictwa.

Paramedyk 2019

01.10.2019

24-27 września 2019 r. na Pomorzu jednostki specjalne oraz zespoły podległe MON, MSWiA i Ministerstwu Sprawiedliwości dwunasty raz rywalizowały w zawodach i uczestniczyły w warsztatach medycyny taktycznej. Jak co roku, w Paramedyku uczestniczyli także funkcjonariusze Grup Interwencyjnych Służby Więziennej.

20 września 2019 r. w Gdyni odbyły się centralne uroczystości związane z obchodami 100 rocznicy odrodzenia się polskiej skarbowości. W uroczystości uczestniczył Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiardowski.

W 80. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku uroczyście odsłonięto pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Gdańską Służbę Więzienną reprezentował ppłk Adam Poćwiardowski, Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku.

Turniej siatkówki

17.09.2019

14 września 2019 r. w Jantarze odbył się I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Gdańsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej