W dniu 7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia.

Działalność kulturalno-oświatowa jest jednym ze składowych elementów procesu resocjalizacji. Jej celem jest przede wszystkim wychowywanie, uświadamianie i kształtowanie społecznie pożądanych postaw.

Z dniem 14 marca br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Łukasz Górny powołał kpt. Przemysława Domagałę na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

W dniu 11 lutego ppłk Dorota Wyląg - Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu - po ponad 30 latach służby przeszła na zaopatrzenie emerytalne.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej