Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461). W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną...

W związku ze zmianami strukturalnymi od 1 grudnia 2018r. OZ Wałowice zostanie podporządkowany organizacyjnie Zakładowi Karnemu w Krzywańcu

Odmowa wyjścia z celi mieszkalnej, pożar, ewakuacja osadzonych, ucieczka z terenu jednostki i pościg. To główne elementy scenariusza listopadowych ćwiczeń w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach.

Z wizytą w siedzibie firmy Amica we Wronkach przebywała delegacja Aresztu Śledczego w Lubsku z Dyrektorem ppłk Beatą Augustowską - Urban na czele, której towarzyszyli kapitanowie Mirosław Kołodziej i Zbigniew Tomiałowicz.

12 września Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gubinie organizowała w Gubinie Mundurowe Targi Pracy.

O budowie dużego i nowoczesnego więzienia na bazie Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach mówi się od dawna.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej