Dzięki czujności funkcjonariusza oraz sumiennemu wywiązywaniu się z obowiązków służbowych w dniu 09.03.2021 roku udaremniono w Areszcie Śledczym w Słupsku przemyt znacznej ilości niedozwolonej substancji.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Słupsku chętnie odwiedzali mobilny punkt poboru krwi, który w dniu 09.03.2021 roku dzięki uprzejmości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku zawitał na parking przy areszcie.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Słupsku w czasie epidemii nie zapominają o potrzebujących.

Komunikat

07.04.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

26.02.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją - święto obchodzone 23 lutego po ustanowieniu przez Ministerstwo Zdrowia w 2001 roku. Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej