W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Słońsku przekazali maseczki ochronne.

Z uwagi na aktualną trudną sytuację funkcjonariusze Służby Więziennej szukają alternatywnych metod resocjalizacji oraz umożliwiania kontaktu skazanych z rodzinami

Działalność Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz jej współpraca ze Służbą Więzienną stanowi istotny element procesu resocjalizacji

W ramach realizacji programu na terenie Oddziału Zewnętrznego w Słońsku rozbudowano profesjonalną siłownię zewnętrzną

"Ustawa Rządowa w Imię Boga Trójcy Świętej Jedynego" Święta Narodowe 2 i 3 Maja w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku

W dniu 21 kwietnia br. w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku do użytku oddano nowo powstałą kaplicę w której będą odbywały się nabożeństwa dla więźniów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej