W Oddziale Zewnętrznym w Słońsku powstanie hala produkcyjna

Program readaptacji społecznej jest przykładem cennej i słusznej inicjatywy pozwalającej na „zastosowanie” działań wolontariackich w celu ponownego włączenia osób osadzonych w życie społeczne po zakończeniu odbywania kary.

Wernisaż „Słońsk zapisany w drewnie”.

W dniu 24.05.2018 r. skazani w ramach zezwolenia z art. 91 pkt 4 KKW skorzystali z boisk rekreacyjnych zlokalizowanych poza terenem jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej