Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu nagrali materiał na płytę z bajkami Leszka Kołakowskiego.

W 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Poznaniu odbył się bieg uliczny na dystansie 10 kilometrów, czyli II Run Poland, Poznański Bieg Niepodległości.

13 października zakończył się kurs zawodowy MURARZ w ramach projektu pt "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

10 października w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu gościł Artur Kujawiński, pierwszy poznaniak, który w 2015 roku ukończył legendarny, morderczy bieg na dystansie 246,8 km z Aten do Sparty.

Kolejnym celem zajęć resocjalizacyjnych w historycznej przestrzeni Poznania była wizyta na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

Akcja Sprzątanie Świata przypada na trzeci weekend września. Służba Więzienna, tradycyjnie już, aktywnie włączyła się w to przedsięwzięcie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej