W dniu 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Karnego Wykonawczego. W związku z powyższym poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany zawarte w znowelizowanym dokumencie.

Na przełomie kwietnia i maja b.r. skazani odbywający karę w Areszcie Śledczym w Środzie Wlkp. uczestniczyli w kursie zawodowym „Drwal – operator pilarek spalinowych” finansowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w Programie PL 17 pn.: „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”.

W piątek 17 kwietnia br. skazani z Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziska w ramach zajęć kulturalno – oświatowych organizowanych poza zakładem karnym udali się do Ośrodka Kultury w Pobiedziskach na wystawę pt: "Poczta podziemna w PRL". Wszystkie wystawiane eksponaty pochodzą ze zbiorów p. Jerzego Marcickiewicza.

W dniu 20.01.2015r. we wczesnych godzinach porannych w kamienicy położonej naprzeciwko Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach wybuchł pożar. Plut. Jarosław Nowak, pełniący w tym dniu służbę na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany natychmiast powiadomił o tym fakcie dyspozytora PSP w Poznaniu, wysyłając jednocześnie wyposażonego w silną latarkę szer. Tomasza Fedorowicza w rejon zdarzenia.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od 23 lat. Jak co roku funkcjonariusze i osadzeni z AŚ w Środzie Wlkp. oraz OZ Pobiedziska uczestniczyli w XXIII Finale WOŚP, który odbył się w dniu 11.01.2015r.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #resortsprawiedliwoscipomaga kolejna partia maseczek przekazana.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej