II wojna światowa na terenach Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego była przedmiotem najnowszej wystawy prezentowanej w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Meble ogrodowe i regały wykonane z surowców wtórnych przekażą funkcjonariusze Służby Więziennej z Ciągowic dla podopiecznych świetlicy środowiskowej w Zawierciu. To pierwszy efekt porozumienia o współpracy, jakie 3 sierpnia 2017r. zawarł Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr Paweł Golanka z Dyrektorem MOPS w Zawierciu.

W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach gościła figura Matki Bożej Fatimskiej.

W ramach podejmowanych przez Służbę Więzienną działań, ukierunkowanych na współpracę ze środowiskiem lokalnym i zapobiegających wykluczeniu społecznemu, skazanych z lokalnymi tradycjami zapoznawały Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ciągowic.

W ramach programu resocjalizacyjnego „I Ty możesz zostać bohaterem” zainicjowanego przez wychowawców działu penitencjarnego, skazani uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy od przewodniczącego WOPR Pana Zbigniewa Fielka.

W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zawierciańskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej