W Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo rozpoczął się drugi w tym roku kurs przyuczający do zawodu OGRODNIKA, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Integracja rodzin

16.07.2018

W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie- Bemowie realizowany jest program readaptacji społecznej w zakresie integracji rodzin, pn. "Spacer za murem".

W Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo rozpoczął się drugi w tym roku kurs przyuczający do zawodu Technologa Robót Wykończeniowych, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

18 maja 2018 r. na zaproszenie Dyrektora Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie, odbyły się zajęcia profilaktyczne z młodzieżą przeprowadzone przez kpt. Annę Maryniak- wychowawcę OZ- Bemowo.

Patriotyczny maj

14.05.2018

W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie - Bemowie podejmowanych jest szereg inicjatyw mających na celu promocję postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich w połączeniu z  popularyzowaniem aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego na warszawskim Bemowie odbyły się dwie hospitacje studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej