28-31 stycznia 2020 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się narada kierownictwa SW z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZFiPW i NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej.

350 więźniów znajdzie zatrudnienie przy sprzątaniu wagonów PKP Intercity na terenie całej Polski. Inicjatywa wpisuje się w przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program „Praca dla więźniów”, którego celem jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację.

W 2019 roku funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oddali 1,5 tysiąca litrów krwi. Służba Więzienna od wielu lat aktywnie włącza się w popularyzację honorowego krwiodawstwa stanowiącego wyjątkową i unikalną formę pomocy innym.

Zawsze na służbie

23.01.2020

Zazwyczaj są w drodze do służby albo z właśnie z niej wracają. Funkcjonariusze Służby Więziennej nie pozostają obojętni, kiedy trzeba udzielić pomocy lub zareagować na łamanie prawa. W ostatnich dniach funkcjonariusze kilkukrotnie reagowali w sytuacjach trudnych, wykazując się spokojem i opanowaniem.

„Bezpieczni w Służbie i w Pracy” jest ogólnopolską kampanią społeczną Służby Więziennej realizowaną z powodzeniem już od trzech lat. Kampania jest adresowana w szczególności do pracowników administracji publicznej, którzy coraz częściej mają do czynienia z trudnym petentem. Od 2017 roku w  szkoleniach uczestniczyło ponad 6000 pracowników sądów, kuratorów, pracowników ośrodków wychowawczych i poprawczaków oraz pomocy medycznej. Kampania realizowana jest...

W pierwszym wydaniu Forum w 2020 roku można przeczytać o sprawach służbowych, finansowych, rozrywkowych i sportowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej