W dniach 9-12 października 2017 r. grupa studentów z norweskiego Kolegium Szkolenia Służby Więziennej (KRUS) z Oslo, gościła w Polsce w ramach wizyty stażowej, której organizatorem był Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Stu czterdziestu trzech funkcjonariuszy z całej Polski, rozpoczęło 9 października 2017 roku, szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

Pożar budynku, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz uprowadzenie zakładników, negocjacje z napastnikami i podjęcie akcji odbicia zakładników, to elementy scenariusza ćwiczeń, zorganizowanych wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Miejską Policji w Kaliszu.

W niedzielę 1 października 2017 r. w Kaliszu, odbył się XXXVII Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza, pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza. Spośród 1120 zgłoszonych uczestników, bieg ukończyło 1017 zawodników.

W ramach realizowanych porozumień o wzajemnej współpracy, w dniach 26-27 września 2017 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Wolfenbüttel z Dolnej Saksonii.

Konferencja EPTA

26.09.2017

W dniach 20-21 września 2017 r., w Muntelier-Lőwenberg w Szwajcarii, odbyła się międzynarodowa konferencja European Penitentiary Training Academies Network EPTA, (Stowarzyszenie Europejskich Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej), którą organizowała szwajcarska służba penitencjarna – tegoroczny prezydent EPTA.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej