Przed kaliskim ratuszem, 11 listopada 2017 roku, odbyły się miejskie uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, w których uczestniczył Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Ryszard Czapracki.

W dniu 16 października 2017 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej zorganizowano konferencję wpisującą się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji. Hasłem tegorocznej, piątej już edycji konferencji było: „Mediacja – płaszczyzna poszukiwania sposobów rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia”.

W dniach 9-12 października 2017 r. grupa studentów z norweskiego Kolegium Szkolenia Służby Więziennej (KRUS) z Oslo, gościła w Polsce w ramach wizyty stażowej, której organizatorem był Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Stu czterdziestu trzech funkcjonariuszy z całej Polski, rozpoczęło 9 października 2017 roku, szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

Pożar budynku, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz uprowadzenie zakładników, negocjacje z napastnikami i podjęcie akcji odbicia zakładników, to elementy scenariusza ćwiczeń, zorganizowanych wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Miejską Policji w Kaliszu.

W niedzielę 1 października 2017 r. w Kaliszu, odbył się XXXVII Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza, pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza. Spośród 1120 zgłoszonych uczestników, bieg ukończyło 1017 zawodników.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej