Muzyka jest w nas

31.08.2018

Pod takim tytułem na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie odbył się koncert muzyki klasycznej inspirowanej folklorem kaszubskim oraz beskidzkim.

Człowiek jako osoba społeczna wchodzi w relacje z otoczeniem, staje się jego współtwórcą i bierze za nie odpowiedzialność. Środowisko, w którym się wychowuje i przebywa, kształtuje jego tożsamość. Naszą małą ojczyzną są Kaszuby, których historię i tradycję każdego dnia wpisujemy w oddziaływania penitencjarne.

W Areszcie Śledczym w Wejherowie trwa program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej skazanych pt.: ”Historia jest nauczycielką życia”.

„ALEBABKI”

19.06.2018

Tak nazywa się amatorska grupa teatralna z Gniewina, która zaprezentowała w Areszcie Śledczym w Wejherowie sztukę pt.: „Cafe Luna”

Uroczysta Sesja Rady Miasta Wejherowa z okazji 375. rocznicy powstania Wejherowa i 409. rocznicy urodzin założyciela miasta – Jakuba Wejhera

POWER - 2018

28.05.2018

W miesiącu maju na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie rozpoczął się pierwszy z zaplanowanych na rok 2018 cyklów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej