Kolejna wizyta studentów w grochowskim areszcie

Odprawa kadry

16.11.2018

Nadanie stopni służbowych i wyróżnień z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Studenci Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego z wizytą w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie

Patriotyczne czytanie

GROCHÓW w kwiatach

11.10.2018

KWIECENIE PRZESTRZENI

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej