27 września 2019 r. Służba Więzienna uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu pomnika Armii Krajowej przy ul. Niedziałkowskiego w Radomiu

W dniu 18.09.2019 r. kilkunastu skazanych uczestniczyło w spektaklu profilaktycznym przygotowanym przez aktorów z Teatru KURTYNA z Krakowa

17 września 2019r. na cmentarzu rzymskokatolickim parafii świętego Wacława w Radomiu odbyły się obchody patriotyczne upamiętniające 80. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

W bieżącym roku w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyły się kursy zawodowe w zawodzie: malarza, technologa robót wykończeniowych w budownictwie oraz ogrodnika

12 września 2019 r. w Areszcie Śledczym w Radomiu skazani pod opieką wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych po raz kolejny przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie

12 września 2019 r. po raz kolejny funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Radomiu uczestniczyli w akcji honorowego oddawania krwi

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej