31 marca 2022 roku blisko trzydziestu studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim odwiedziło piotrkowską jednostkę penitencjarną

Komunikat

31.03.2022

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa (SARS-CoV-2)

W Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim będą etaty dla 22 nowych funkcjonariuszy, pierwsi z nich zaczną służbę już w maju

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach zostali skierowani do pomocy przy remoncie lokali dla Ukraińców uciekających przed wojną

7 marca 2022 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jarosław Banasik powołał na stanowisko zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim kpt. Jarosława Hendzlika.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej