Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu ppłk Artur Malczyk reprezentował Służbę Więzienną podczas wojewódzkich uroczystości 79. rocznicy agresji wojsk sowieckich na Polskę.

W wojewódzkich uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej, uczestniczyli funkcjonariusze z jednostek okręgu opolskiego z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Opolu płk. Leszkiem Czerebą na czele.

Pomocni nawzajem

22.08.2018

W lipcu i sierpniu br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziałach Zewnętrznych w Turawie i w Opolu realizowany był program resocjalizacyjny dla skazanych, w tym osadzonych niepełnosprawnych pn. "Pomocni nawzajem". Uczestniczyło w nim łącznie 27 skazanych kobiet i mężczyzn.

10 sierpnia br. na terenie Aresztu Śledczego Opolu oraz podległego mu Oddziału Zewnętrznego w Turawie przeprowadzono szkolenie przewodników i tresurę psów w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Dział ochrony to najliczniejsza grupa reprezentująca Służbę Więzienną. Funkcjonariusze pełniący w nim służbę, realizują jedno z najważniejszych zadań stawianych przed naszą formacją - ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno wewnątrz jednostki, jak i poza nią.

W lipcu br. w Areszcie Śledczym w Opolu realizowany jest program edukacyjny z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej