1 czerwca br. w Studenckim Centrum Kultury w Opolu odbyły się warsztaty obejmujące swą tematyką kwestię równouprawnienia kobiet oraz integracji skazanych z rodzinami.

18 maja br. funkcjonariusze Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu nie próżnowali. Mobilni i w pełnej gotowości operacyjnej udali się do Prószkowa, gdzie swoją obecnością wsparli festyn rodzinny w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie.

16 maja br. członkowie Klubu HDK PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu oraz cywilni pracownicy Służby Więziennej zainaugurowali akcję krwiodawstwa pod nazwą "Krew na wakacje”. Potrwa ona do 22 czerwca br.

Warsztaty WenDo

14.05.2018

12-13 maja br. w Areszcie Śledczym w Opolu, osadzone kobiety wzięły udział w warsztatach WenDo zorganizowanych przez wychowawcę oddziału kobiecego. Zajęcia prowadzone były przez trenerki Małgorzatę Kulczycką i Annę Kozicką.

10 maja br. funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Opolu, w tym oddziałów zewnętrznych z Turawy i Opola, będący członkami Klubu HDK PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu, wsparli Politechnikę Opolską w organizacji dnia sportu dla osób z niepełnosprawnościami.

Sztuka zmiany

24.04.2018

24 kwietnia br. grupy teatralne skazanych z Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie wystąpiły na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu w ramach organizowanego przez Areszt Śledczy w Poznaniu V Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej