Grupa słuchaczy szkolenia na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej- specjalizacja finansowa realizowanego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,w dniu 4 lipca 2019r. uczestniczyła w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi

Centralne Obchody Święta Służby Więziennej z udziałem funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Łodzi

Ojciec i dziecko

17.06.2019

Ojciec i dziecko to kolejna edycja programu resocjalizacyjnego pn. "Rodzinne święta", którego celem jest integracja rodzin

Słuchacze szkolenia specjalistycznego dowódców zmian uczestniczyli w zajęciach praktycznych realizowanych w Areszcie Śledczym w Łodzi

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Łodzi opowiadali o swojej codziennej pracy w trakcie festynu promującego zdrowy styl życia

Studenci Wydziału Historyczno-filozoficznego poznawali funkcjonowanie jednostki penitencjarnej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej