Nowelizacja Kodeksu Karnego Wykonawczego umożliwiła Komisji Penitencjarnej działającej na terenie jednostek penitencjarnych udzielania zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego skazanym, którzy rozpoczęli odbywanie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy. Nadzór nad procedowaniem w/w spraw sprawuje Sąd Penitencjarny.

Po raz pierwszy w Areszcie Śledczym w Gdańsku odbyło się spotkanie młodzieży Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku oddali krew podczas zorganizowanej ogólnopolskiej akcji pn. Służymy pomocą – mamy to we krwi z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej.

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święto poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski. W uroczystym spotkaniu z okazji Narodowego Święta wzięła udział kpt. Maja Podolszyńska – Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego, w tym ppłk Marek Rogoziński, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku podpisali porozumienie z Akademią Jagiellońską w Toruniu określające wzajemną współpracę dotyczącą nowo tworzonego kierunku studiów psychologicznych.

W gdańskim areszcie zakończono program readaptacyjny #CzapkaOdSerca, w którym wzięły udział skazane kobiety. Czapki uroczyście zostały przekazane przez ppłk. Marka Rogozińskiego - zastępcę Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku na ręce Piotra Białkowskiego – ambasadora Fundacji Ronalda McDonalda.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej