Krasnostawski Konkurs Poezji Więziennej ma już swoją historię, datowaną od roku 1994. Klimat konkursu powoduje, że cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dotychczas wzięło w nim udział ponad pięć tysięcy osób, które stworzyły blisko dwadzieścia tysięcy wierszy.

"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!" (Święty Jan Paweł II)

"Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie." Jan Paweł II

W dniu 16 kwietnia 2019 r. w Krasnostawskim Domu Kultury, służby mundurowe z terenu powiatu krasnostawskiego, zgromadziły się wspólnie wokół wielkanocnego stołu, by złożyć sobie świąteczne życzenia.

W dniu 14 kwietnia 2019 r. kpt. Mariusz Lisowski kierownik działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wraz z pocztem sztandarowym reprezentowali Służbę Więzienną na uroczystych obchodach 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w powiecie krasnostawskim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej