Od 8 maja przez cały tydzień odbywają się szkolenia strzeleckie dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Katowicach na chorzowskiej strzelnicy „Hajduki”. Dzięki szkoleniom funkcjonariusze podnoszą swoje kompetencje zawodowe, mają sposobność częstszego ćwiczenia obsługi broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

21 kwietnia Areszt Śledczy w Katowicach odwiedzili studenci Koła Naukowego Suicydologii funkcjonującego w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Od 17 kwietnia do 31 maja na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach prowadzona jest zbiórka środków higieny i środków czystości dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM nr 1 w Katowicach. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji i niesienia pomocy innym.

17 kwietnia odbyło się ślubowanie dwóch nowych funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy zasilili szeregi załogi Aresztu Śledczego w Katowicach.

12 kwietnia Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach mjr Katarzyna Gorzkowska podpisała porozumienie o współpracy z Panią Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach Edytą Porządnicką-Lamch.

W poniedziałek wielkanocny w kaplicy Aresztu Śledczego w Katowicach została odprawiona Msza Święta przez katowickiego biskupa pomocniczego Grzegorza Olszowskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej