Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Koszalinie sierż. Przemysław Paszek w czasie wolnym od służby podczas wypoczynku urlopowego wykazał się wzorową postawą ratując życie 19-letniej dziewczynie

3 września Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński i Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Andrzej Leńczuk uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej 19. rocznicę otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje.

1 września około godziny 20.30 dwoje funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Siedlcach wzięło udział w akcji ratunkowej. Jako pierwsi udzielili profesjonalnej pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczyli miejsce wypadku.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wziął udział w centralnych obchodach z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej z udziałem najwyższych władz państwowych, przedstawicieli 40 delegacji zagranicznych, w tym Prezydenta Niemiec i Wiceprezydenta USA.

2 września rozpoczyna się rok szkolny również dla osadzonych. W 156 oddziałach przywięziennych Centrów Kształcenia Ustawicznego kształci się ponad 3200 słuchaczy. Skazani w więziennych szkołach mogą uczyć się na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej oraz na kursach zawodowych.

W Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach zakończyła się, kolejna już – siódma edycja programu „Duluth”, opracowanego na bazie szkolenia przeprowadzonego przez Marka Prejznera – pracownika Polish American Association Chicago USA Partner Abuse Intervention Program zaproszonego przez Komisję Edukacji w Dziedzinie Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej