31 stycznia br. zostało zawarte porozumienie pomiędzy dębicką jednostką penitencjarną a Nadleśnictwem w Dębicy.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dziś przypada 77. rocznica wyzwolenia Auschwitz - niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Służba Więzienna stara się w jak najlepszy sposób przygotować swoich podopiecznych do życia na wolności. W wołowskich oddziałach terapeutycznych dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi osadzeni zdobywają umiejętności introligatorskie.

Z dniem 20 stycznia 2022 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał ppłk. Cypriana Basa na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Trwa szósta edycja honorowego oddawania krwi w Służbie Więziennej pod hasłem: „Służymy pomocą – mamy to we krwi”. Potrwa do 8 marca br.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej