Już niebawem osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Szamotułach będą wykonywać prace gospodarcze, porządkowe i pomocnicze na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach oraz w nieruchomościach administrowanych przez Centrum.

104 lata temu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekrety, które stały się fundamentem polskiego więziennictwa. W 20 artykułach opisane zostały zasady funkcjonowania więzień i określono zadania dla ówczesnych funkcjonariuszy.

Egzaminy zawodowe

13.02.2023

Ostatni miesiąc w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Wronkach przebiegał pod hasłem „Egzaminy zawodowe”.

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw ustanowiła dzień 8 lutego Dniem Tradycji Służby Więziennej, który w tym roku obchodzimy po raz pierwszy.

W chwili obecnej zostały zakończone kolejne fronty robót budowlanych w ramach drugiego etapu prac i oddano do użytku budynek, w którym znajduje się Pawilon E, ponadto nadal trwają prace związane z termomodernizacją budynku G – Izby Chorych i Kaplicy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej