Siedmiu absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Wołowie przystąpiło w piątek do egzaminu dojrzałości.

W dniu 12 maja 2018 r. (sobota), na terenie Zakładu Karnego w Wołowie odbędzie się tzw. widzenie szkolne dla skazanych objętych nauczaniem oraz ich rodzin..

Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO to wydarzenie w obrębie sztuki wykorzystujące nowe technologie do tworzenia dzieł artystycznych.

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Zakład Karny w Wołowie odwiedził p. Zbigniew Waleryś. Celem wizyty aktora było przeprowadzenie zajęć ze skazanymi w ramach programu resocjalizacyjnego „Filmoterapia”.

W październiku br. odbędzie się finał V Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Audiowizualnej pn. „Za więzienną kurtyną” Wołów 2018.

W dniu 21 marca br. odbyła się odprawa roczna z udziałem Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej