Systematycznie w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych odbywają się spotkania osadzonych z kuratorami, pracownikami socjalnymi oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, których działalność ukierunkowana jest na niesienie pomocy osobom opuszczającym jednostkę penitencjarną.

Od 23 października trwa ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Jednocześnie przed kilkoma dniami podsumowano regionalne przedsięwzięcie realizowane w ramach współpracy tutejszej jednostki z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku.

Od 1996 roku przy jednostkach penitencjarnych na terenie całej Polski rozpoczęły działać koła skupiające emerytów i rencistów, którzy zawodowo związani byli ze Służbą Więzienna. W Olszanicy 27 listopada doszło do spotkania o charakterze jubileuszowym miejscowego koła.

Delegacje funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych uczestniczyły w obchodach Święta Niepodległości.

Ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe - dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej