Już po raz kolejny pieśniarz i zarazem aktor wielu ról filmowych Lech Dyblik spotkał się z osadzonymi w Oddziale terapeutycznym odbywającymi karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Akcja Sprzątanie świata – Polska w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

W dniu dzisiejszym Zakład Karny w Uhercach Mineralnych podpisał kolejną umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia osadzonych z sanockim oddziałem Mlekovity.

W dniach od 26 lipca do 3 września 2021 r. w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych studenci I roku penitencjarystyki Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie uczestniczyli w praktykach zawodowych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, kolejny cykl szkoleń.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. - Jan Paweł II

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej