11 listopada 2021 roku mieszkańcy Sztumu uroczyście uczcili pamięć bohaterów o wolną i niepodległą Polskę. W uroczystościach tych Służbę Więzienną reprezentował ppłk Adam Poćwiardowski zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku oraz ppłk Marian Szałkowski Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

Sportowy Sukces

08.11.2021

21 października 2021 odbyły się I Mistrzostwa Służby Więziennej w Biegu Przełajowym o Puchar Ministra Sprawiedliwości. Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Sztumie chor. Krzysztof Garbowski zajął 1-wsze miejsce z czasem 41.42 na dystansie 12 km

W dniu 28 października 2021r. w Zakładzie Karnym w Sztumie odbyły się ćwiczenia ochronne doskonalące sprawność funkcjonariuszy i pracowników jednostki. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Zgodnie z zarządzeniami nr 76/2021 Dyrektora Zakładu karnego w Sztumie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2), na terenie Zakładu Karnego w Sztumie przedłuża się do dnia 30 listopada 2021r. okres trwania wprowadzonych ograniczeń i zakazów

28 września w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie oraz 12 października w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa w Warszawie odbyły się uroczyste gale podsumowujące VI Międzynarodowy Konkurs Historyczny Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920 w Obronie Granic i Niepodległości oraz VIII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Z tej okazji ppłk Adam Poćwiardowski Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku oraz mjr Marian Szałkowski Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie złożyli nauczycielom i pracownikom Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę edukacyjno-wychowawczą prowadzoną z osobami pozbawionymi wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej