Kadra Zakładu Karnego w Siedlcach kontynuuje realizację edukacji młodzieży w ramach ogólnopolskich programów "W SŁUZBIE PRAWU" z zakresu edukacji prawnej oraz "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE" z zakresu edukacji proobronnej. W obu projektach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

W dniu 06.06.2023r. w Zakładzie Karnym w Siedlcach dobiegł końca program „ Wykreślanie-skreślanie-zgadywanie” z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych dla osadzonych z niepełnosprawnością fizyczną oraz dla osadzonych 60 + odbywających karę pozbawienia wolności.

W dniu 30 maja 2023r. Zakład Karny w Siedlcach wspólnie z Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych i Koła Naukowego Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Centrum Szkolenia Żandarmerii w Mińsku Mazowieckim, Komendą Miejską Policji w Siedlcach uczestniczył w  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: ROLA POLITYKI KRYMINALNEJ W ZAPEWNIANIU BEZPIECZEŃSTWA.

W dniu 18 maja 2023 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim odbyły się 18 Mińskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Wśród wystawców swoje stoisko prezentowała Służba Więzienna - Zakład Karny w Siedlcach

Kadra Zakładu Karnego w Siedlcach kontynuuje realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. Tym razem w zajęciach uczestniczyła młodzież Szkoły Podstawowej w Hermanowie

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach we współpracy z Nadleśnictwem Siedlce ponownie zaangażowali się w działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Do realizacji inicjatywy dołączyła parlamentarzystka Anna Maria Siarkowska. Dzięki wspólnej pracy w Leśnictwie Stok Wiśniewski powstał młody las, który będzie służył kolejnym pokoleniom

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej