Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie otrzymał wyróżnienie i podziękowania za udzielone wsparcie przy realizacji inicjatyw na rzecz Kombatantów i naszych Rodaków z Kresów Wschodnich

Lasów przybywa

22.10.2022

Funkcjonariusze z ZK Siedlce ponownie zaangażowali skazanych w akcję sadzenia lasu. Zakład Karny w Siedlcach i Nadleśnictwo w Siedlcach z powodzeniem realizują kolejne, wspólne inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego

Rokrocznie w trzeci czwartek miesiąca października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło przewodnie: "Zgoda buduje - niezgoda rujnuje". W siedleckiej jednostce trwa kampania edukacyjna upowszechniająca informacje o pozasądowej metodzie rozwiązywania sporów

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Siedlcach zorganizowała kolejną edycję programu resocjalizacji „Abecadło porozumienia - porozumienie bez przemocy” z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy oraz kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych adresowany do recydywistów penitencjarnych.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zorganizował X Uniwersytecką Giełdę Pracy. Wydarzenie pozwala zaprezentować największych pracodawców regionu siedleckiego. Wśród nich nie zabrakło oczywiście przedstawicieli Służby Więziennej - Zakładu Karnego w Siedlcach

Funkcjonariusze siedleckiej jednostki penitencjarnej spotkali się w Zakładzie Karnym w Siedlcach z licealistami klasy mundurowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej