Zakład Karny w Rawiczu z powodzeniem realizuje program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej „Tato wracaj”, który wpisuje się w nurt reintegracji rodzin osób pozbawionych wolności.

Zakład Karny w Rawiczu zakończył inwestycję w postaci montażu paneli fotowoltaicznych na jednym z pawilonów mieszkalnych. Uzyskana energia, za przyczyną zamontowanej instalacji o mocy 375 kWp, w zależności od warunków pogodowych, będzie pokrywać częściowe zapotrzebowanie na energię elektryczną jednostki.

Zakład Karny w Rawiczu już po raz ósmy był organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Szpalty za kratą” w którym oceniane są gazetki więzienne.

W Zakładzie Karnym w Rawiczu gościli uczniowie trzeciej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu – klasy mundurowej - kadeckiej.

16 listopada 2022 r. podczas uroczystej odprawy z udziałem Dyrektora Okręgowego SW, płk. Cezarego Kosacza, 55 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Rawiczu zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe.

W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyły się ćwiczenia specjalistyczne - „Likwidacja zagrożenia bezpieczeństwa Zakładu Karnego w Rawiczu”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej