Dyrektor ZK w Nowym Wiśniczu wydał zarządzenie w sprawie przywrócenia realizacji widzeń w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu

Osadzeni przebywający w jednostkach penitencjarnych mają możliwość przygotowania oraz przystąpienia do sakramentu bierzmowania. Tak też stało się w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu, gdzie grupie osadzonym sakramentu udzielił bp Stanisław Salaterski.

Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu wydał dnia 10 czerwca 2021 roku zarządzenie dotyczące działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu wydał zarządzenie dotyczące działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2.

Zakończona została pierwsza edycja programu resocjalizacyjnego "Mój przyjaciel pies". Sytuacja zwierząt pozbawionych domu nie jest obojętna funkcjonariuszom z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej