Nowogardzka jednostka penitencjarna w ramach ww. akcji przekazała przyłbice ochronne na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie.

Oddział Honorowych Dawców Krwi Legion przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie bierze aktywny udział w kampanii społecznej „Światło dla Polski”, której inicjatorem jest Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „Legion”.

Nowogardzka jednostka penitencjarna w ramach ww. akcji przekazała maseczki ochronne dla uczniów i ich rodzin ze Szkoły Podstawowej w Błotnie.

Wychowawczyni działu penitencjarnego udaremniła dostarczenie środków odurzających ukrytych w przesyłce pocztowej adresowanej do jednego z więźniów.

Majowe święta narodowe w Zakładzie Karnym w Nowogardzie

Inicjatywa odbywa się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej