W Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie odbyło się spotkanie osadzonych z pracownikiem Koszalińskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej

Zgodnie z uchwaloną w lipcu 2022 r. nowelizacją ustawy regulującej działalność więziennictwa, ważny dla całej formacji dzień 8 lutego, dotychczas obchodzony jako święto Służby Więziennej, stał się po raz pierwszy Dniem Tradycji Służby Więziennej.

W Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie odbyło się spotkanie edukacyjne z przedstawicielem Nadleśnictwa Manowo.

Areszt Śledczy w Koszalinie po raz kolejny miał przyjemność gościć przedstawicieli fundacji "zaSTOPuj" w ramach współpracy odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne połączone z koncertem piosenki autorskiej.

Readaptacja społeczna skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych ma również związek z realizowaniem inicjatyw poza jednostką penitencjarną.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu został ustanowiony podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbyło się 27 stycznia 2005 roku. Samo słowo holocaust w języku angielskim oznacza zagłada, zwłaszcza wiążąca się ze spaleniem ofiar. Dziś termin holocaust stosuje się w kontekście zagłady Żydów w okresie II wojny światowej dokonanej przez III Rzeszę w Europie. Od tych wydarzeń dzielą nas już dziesięciolecia jednak nie zmienia to faktu, że poniesione...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej