UWAGA!!!  Od dnia 19.07.2021 roku realizacja widzeń w Zakładzie Karnym w Koszalinie będzie odbywała się na zasadach określonych w art. 105a KKW z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Nadal obowiązuje system mailowej lub telefonicznej rejestracji rodzin oraz osób bliskich na widzenia.

Do Służby Więziennej wstępują psy w wieku 1-2 lat, po wcześniejszym sprawdzeniu pod względem użytkowym oraz zdrowotnym przez lekarza weterynarii. W Zakładzie Karnym w Koszalinie, od czerwca 2017 roku, pełni służbę pies specjalny „Nora”.

21 czerwca br. odbyło się spotkanie Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie kpt. Krystiana Kulicza z  kolejnym kontrahentem zainteresowanym zatrudnieniem skazanych

Pierwsze miejsce w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Prezentacji Multimedialnych lub Filmów pod hasłem „Chcę być EKO – Ekologia w jednostkach penitencjarnych” zdobył Areszt Śledczy w Koszalinie.

W dniu 2 czerwca br., na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie, odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej dla 16 funkcjonariuszy naszego okręgu, którzy w roku akademickim 2020/2021 ukończyli kształcenie przygotowujące do zajmowania stanowisk w korpusie oficerskim w Służbie Więziennej.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej