12 kwietnia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kamińsku wzięli udział w Targach Pracy pn.: "Zorientowani na pracę" organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu oraz Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu.

W dniu 12.04.2022r w ramach porozumienia Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącym w Górowie Iławeckim odbyła się wizyta uczniów klasy maturalnej na terenie naszej jednostki.

Od 14 marca na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku trwała akcja zbiórki żywności dla funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa w Ukrainie.

W Zakładzie Karnym w Kamińsku 23 marca 2022 roku odbyła się uroczysta odprawa roczna w  której wziął udział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Wojciech Szczudło

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Nr 4/2022 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

Życzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku z okazji Dnia Kobiet.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej