...o jednym z największych zakładów karnych w Polsce.

W dniu 21 kwietnia 2022 roku na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Kamińsku ze studentami wydziału prawa, kryminologii i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Planeta Ziemia to nasz dom. Ponownie w ramach Dnia Ziemi grupa osadzonych pod opieką wychowawców posprzątała tereny zielone w okolicy jednostki.

12 kwietnia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kamińsku wzięli udział w Targach Pracy pn.: "Zorientowani na pracę" organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu oraz Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu.

W dniu 12.04.2022r w ramach porozumienia Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącym w Górowie Iławeckim odbyła się wizyta uczniów klasy maturalnej na terenie naszej jednostki.

Od 14 marca na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku trwała akcja zbiórki żywności dla funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa w Ukrainie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej