9 kwietnia w zabrzańskim zakładzie karnym odbyły się zajęcia edukacyjne, w których uczestniczyli Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju ppłk Wojciech Emerling oraz autorki programu ,,Kochaj, nie odrzucaj” mjr Joanna Bijok oraz kpt. Agnieszka Wazowska.

W związku z corocznymi obchodami akcji „Sprzątanie Świata” Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju kontynuował prowadzone do tej pory działania na rzecz ochrony środowiska.

O roli zawodowej funkcjonariusza Służby Więziennej i autorskim programie resocjalizacyjnym rozmawiali ze studentami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przedstawiciele Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju.

W sensorycznej mgle

19.03.2019

Jak wyglądałby mój świat, gdyby dotknęła mnie niepełnosprawność? Funkcjonariusze jastrzębskiego zakładu karnego wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Żorach. Dlaczego?

Czy jesteśmy sobie potrzebni? A jeśli tak, to jak uczynić tę współpracę jeszcze skuteczniejszą? Kuratorzy zawodowi, przedstawiciele Fundacji Pomost i Błękitny Krzyż przyjęli zaproszenie dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju i wspólnie dyskutowali nad tym, jak jeszcze lepiej współpracować w zakresie readaptacji społecznej skazanych. Dla wielu z przybyłych był to pierwszy kontakt z jednostką penitencjarną.

Oddali krew

27.02.2019

Funkcjonariusze z jastrzębskiej jednostki wzięli udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji 100-lecia powstania Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej