W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju w pościgu bezpośrednim zatrzymał sprawcę kradzieży

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

W dniu 29 grudnia 2021 r. w czasie wolnym od służby, funkcjonariuszka Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju kpt. Agnieszka Lewandowska, udzieliła pierwszej pomocy i uratowała miesięczne dziecko.

Niosąc lampiony ze Światłem, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej