Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Udział w wyborach jest jednym z podstawowych obowiązków obywatela Polski. Możliwość oddania głosu stanowi jeden z fundamentów demokracji. Skazani, choć pozbawieni wolności nie zawsze są pozbawieni praw wyborczych i również mają możliwość wyboru swojego kandydata.

O tym, dokąd prowadzi zażywanie środków odurzających i substancji psychotropowych rozmawiali wychowawcy oraz skazani z Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Okazją były obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

List do Ameryki

24.06.2020

Skazani, pacjenci Oddziału Terapeutycznego piszą list do Ameryki. Biuro Attache Obrony 2224 Wyoming Ave Waschington, USA.

Ppłk Magdalena Zwierzchowska – Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu przeczytała fragment książki pt. „Co jest za murem” autorstwa Karoliny Lijklema włączając się do akcji Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego pt. „Zaczytajmy się w Kotanie”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej