Uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami SW w Zakładzie Karnym w Głogowie. Cykl spotkań jaki został zaplanowany ma na celu zapoznanie uczniów ze sposobem funkcjonowania Służby Więziennej.

W związku z trudną sytuacją epidemiczną, od dnia 06.12.2021r. widzenia w Zakładzie Karnym w Głogowie realizowane będą z zachowaniem zwiększonego reżimu sanitarnego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

W listopadzie br. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji kolejnej rocznicy Anonimowych Alkoholików. Grupa AA Tęsknota powstała w 1991 roku i działa do dzisiaj.

Koniec października to czas kiedy porządkujemy groby bliskich. Służba Więzienna pomaga w miejscach które wymagają wsparcia. Więźniowie przebywający w Zakładzie Karnym w Głogowie porządkowali cmentarz przy Kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Białołęce.

W dniu 22 października 2021 roku w Kościele Św. Mikołaja w Głogowie odbyło się bierzmowanie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Głogowie.

Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany jest Dniem Nauczyciela i jest polskim świętem oświaty oraz szkolnictwa wyższego w kraju. Obchodzone jest ono w ramach upamiętnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, podczas sejmu rozbiorowego. Nie zapominajmy w zakładach karnych, aresztach śledczych służbę pełnią wychowawcy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej