Zimowe wyzwania

01.03.2018

Dystans ponad 65 km, przewyższenia do ok.1500m do tego zimowa pora

Szkolenie i doskonalenie to podstawa, ponieważ praca w Służbie Więziennej niesie za sobą wiele wyzwań. Wymaga od funkcjonariuszy predyspozycji osobowościowych, umiejętności interpersonalnych, wiedzy merytorycznej, ale także sprawności fizycznej i wiedzy z zakresu technik samoobrony.

8 luty to data obchodów Święta Służby Więziennej. Nawiązuje ona do daty podpisania pierwszego aktu prawnego regulującego organizację polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. To właśnie tego dnia w roku 1919 Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, tworząc tym samym fundament współczesnego więziennictwa.

Sobotnie popołudnie, Hala Sportów Walki Gdańskiego Ośrodka Sportu. Funkcjonariusze gdańskiej Służby Więziennej wraz z rodzinami inaugurują „Sportowe Walentynki”. Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem Pani Aleksandry Kobielak Mistrzyni Świata Fitness.

Edukacja w praktyce, to możliwość skonfrontowania wiedzy akademickiej z rzeczywistością. Szansę taką otrzymali studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe, Akademii Marynarki Wojennej, którzy odwiedzili gdański zakład karny

W ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce bierze udział w działaniach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej