W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy – ppłk Krzysztof Maźnicki podpisał porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Ropczycach im. ks. Jana Zwierza – Panem Mariuszem Pilchem.

"Wiele jeszcze zostało do zrobienia. I długa droga przed człowiekiem. Ale jedno wydaje mi się pewne: Niezależnie od wszystkiego, na wskroś i wbrew, głosy ofiar nie zamilkną i ziemia ich krzyku nie ukryje"

W dniu dzisiejszym odbyło się bierzmowanie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy

W dniu dzisiejszym funkcjonariusze dębickiej jednostki penitencjarnej wzięli udział w Dniu Otwartym Liceum Ogólnokształcącego im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie. Kształcenie młodzieży w klasie mundurowej, z pewnością zapewni w przyszłości większą liczbę kandydatów zainteresowanych służbą w mundurze, być może też w mundurze Służby Więziennej.

Z dniem 14 kwietnia 2022 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy ppłk. Krzysztofa Maźnickiego.

W dniu 13 kwietnia br. na  Placu Mikołajkowów w Dębicy, odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 12. Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Krzysztof Maźnicki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej