W Zakładzie Karnym w Dębicy rozpoczęto realizację szkolenia kursowego w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach działania 2.7 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W tutejszej jednostce penitencjarnej realizowana była kolejna edycja autorskiego programu resocjalizacyjnego "Ojcowie Obecni - Dzieci Szczęśliwe."

W jednostce penitencjarnej znajdują się miejsca których nie widać na pierwszy rzut oka, jednak są niezbędne do funkcjonowania instytucji. Do takich właśnie miejsc należy pralnia zakładu karnego

W dniu 11 maja 2021 r. w Zakładzie Karnym w Dębicy odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk. Marka Grabka.

W dębickim zakładzie karnym zainstalowanych jest ponad 100 kamer pracujących w najnowszej technologii IP.

Kobiety w mundurach

07.03.2021

W dniu "Święta kobiet" warto uświadomić sobie jak wiele pań w dzisiejszych czasach pełni służbę w formacjach mundurowych, w tym Służbie Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej