Każda osoba pozbawiona wolności jest inna. Z każdą taką osobą należy pracować indywidualnie w oparciu o deficyty, które doprowadziły do wejścia w konflikt z prawem i popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie prowadzą szereg oddziaływań penitencjarnych, które mają umożliwić skazanemu powrót do życia w społeczeństwie i życie zgodne z obowiązującym prawem. Najważniejszymi z nich są: praca, nauka, terapia,...

KOMUNIKAT

18.01.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego

Pandemia to czas wyjątkowy zarówno dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak i osób odbywających karę pozbawienia wolności. Dlatego też kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie kładzie duży nacisk i dokłada wszelkich starań, aby organizować osadzonym urozmaicone oddziaływania penitencjarne.

4 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Braille'a. Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie jest jedyną jednostką penitencjarną w kraju, która posiada oddział przeznaczony dla skazanych ociemniałych odbywających karę w systemie terapeutycznym, poza oddziałem. Wobec skazanych ociemniałych prowadzi się liczne oddziaływania terapeutyczne, w tym także naukę pisania pismem Braille'a.

Dzięki bezinteresownej chęci niesienia pomocy najmłodszym funkcjonariusze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie zorganizowali akcję charytatywną, w ramach której została przeprowadzona na terenie jednostki penitencjarnej wśród funkcjonariuszy i pracowników zbiórka na rzecz dwóch bydgoskich rodzin.

Święta Bożego Narodzenia w jednostkach penitencjarnych to czas szczególnie ważny i wyjątkowy, zarówno dla osób pozbawionych wolności, jak i funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej