Program profilaktyczny dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w sieradzkim zakładzie karnym.

Wykład dotyczący funkcjonowania i historii sieradzkiego zakładu karnego.

Funkcjonariusze sieradzkiego zakładu karnego po raz kolejny przyłączyli się do akcji honorowej zbiórki krwi organizowanej na terenie sieradzkiej jednostki.

Zakład Karny w Sieradzu zorganizował dla osadzonych spotkanie z Barbarą Kamieniecką - przedstawicielem Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu.

Wizyta delegacji funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Bernau w Niemczech.

Wystawy artystyczne dla osadzonych z sieradzkiego więzienia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej