Uczą się zawodu

07.11.2018

Na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich trwa realizacja kolejnych 3 kursów zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

6 listopada br. strzelecką "dwójkę" odwiedzili studenci z Europejskiego Stowarzyszenia Prawa ELSA Opole. Wizyta studentów ELSA w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich odbyła się w ramach XXII Dni Edukacji Prawniczej.

W ramach projektu edukacyjnego dla Służby Więziennej „Auschwitz-historia-edukacja obywatelska”, na przełomie października i listopada br., w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich odbyła się wystawa dotycząca nazistowskiego obozu śmierci w Oświęcimiu.

Bunt oraz odmowa opuszczenia placów spacerowych. Pożar pawilonu mieszkalnego i ewakuacja więźniów oddziału terapeutycznego. To elementy scenariusza ćwiczeń ochronnych pod kryptonimem "Opór", które zorganizowano w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich.

Strzelecką "dwójkę" 19 października br. odwiedziła czteroosobowa delegacja więzienników z niemieckiego Hameln. Gości przyjął i oprowadził po jednostce Dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Mariusz Dubielczyk.

Jubileuszowy XX Ogólnopolski Przegląd Muzyki Więziennej „Blues zza krat” zorganizowany 17 października br. w Zakładzie Karnym w Wojkowicach zakończył się sukcesem zespołów muzycznych, reprezentujących opolskie jednostki penitencjarne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej