8 listopada br. Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz wziął udział w uroczyści odsłonięcia tablicy pamiątkowej w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Kalinowicach.

23 października br. grupa skazanych ze „strzeleckiej jedynki” porządkowała cmentarz komunalny w Strzelcach Opolskich.

Akcja krwiodawstwa

19.10.2018

19 października br. ośmiu funkcjonariuszy strzeleckiej "jedynki" oddało honorowo krew w Strzeleckim Domu Kultury w Strzelcach Opolskich, wspierając potrzebujących blisko 4 litrami krwi.

Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz wspólnie z zastępcą ppłk. Andrzejem Dąbrowskim wzięli udział w uroczystości ślubowania pierwszego rocznika klas mundurowych oraz nadania stopnia młodszego kadeta. Uroczystość ślubowania odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

8 października br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Andrzej Dąbrowski uczestniczył w konferencji „Oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego dla młodzieży Powiatu Strzeleckiego”.

W ramach akcji Sprzątanie Świata grupa skazanych z Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich po raz kolejny z dużym zaangażowaniem przyłączyła się do porządkowania miejscowych okolic.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej