7 marca br. na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli studenci z Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu.

5 marca br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Andrzej Dąbrowski promował w Liceum Ogólnokształcącym oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich nabór do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. W CKZiU odbyła się lekcja z klasą mundurową poświęcona Służbie Więziennej, podczas której zapoznano młodzież z zasadami przyjęcia do nowej uczelni.

1 marca br. na Polanie Śmierci w Dąbrówce k. Barutu uczczono pamięć "Żołnierzy Wyklętych". W uroczystościach rocznicowych zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe związanych z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych uczestniczyli przedstawiciele Służby Więziennej z obu strzeleckich zakładów karnych.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

18 lutego br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się nadanie wyższych stopni uczniom kształcących się w klasach mundurowych.

15 lutego br. na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich odbyło się szkolenie przewodników psów specjalnych. Uczestniczyli w nim funkcjonariusze z jednostek okręgu opolskiego oraz policjant KPP w Kluczborku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej