1 marca obchodzone było święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten poświęcono pamięci bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu. Służba Więzienna uczciła pamięć ofiar reżimu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich po raz kolejny wsparli poprzez zbiórkę karmy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie Koźlu.

W dniach 15 – 19 lutego br. funkcjonariusze z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich oddali honorowo krew w Strzeleckim Domu Kultury oraz w Oddziale Terenowym w Kędzierzynie-Koźlu.

Alternatywa

28.01.2021

W Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich skazani podczas realizacji programu "Alternatywa" zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu szkodliwości alkoholu i substancji psychoaktywnych, mechanizmów powstawania uzależnienia i sposobów radzenia sobie z problemami dnia codziennego bez konieczności sięgania po środki psychoaktywne.

15 stycznia br. funkcjonariusze z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich oddali honorowo krew w Strzeleckim Domu Kultury oraz w Oddziale Terenowym w Kędzierzynie-Koźlu RCKiK w Opolu.

Podsumowanie szkoleń skazanych zrealizowanych w zakresie projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej