11 listopada br. bramy więzienia otworzyły się dla kilkudziesięciu grudziądzan, którzy chcieli poznać specyfikę pracy Służby Więziennej.

Grudziądz uczcił 104. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W miejskich obchodach święta uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej.

Nowy kontrahent

06.11.2022

Działania grudziądzkiego Zakładu Karnego zmierzające do wzrostu zatrudnienia na rzecz kontrahentów zewnętrznych zaowocowały podpisaniem kolejnej umowy o odpłatne zatrudnienie skazanych.

Program stażowy

04.11.2022

Major Krystian Wasiński - Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu nawiązał współpracę z Tomaszem Pacuszką - Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, dzięki której został uruchomiony kolejny program stażowy dla osób zainteresowanych pracą w Służbie Więziennej.

Wizyta studentów

02.11.2022

W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu odbyła się wizyta studentów resocjalizacji, podczas której poznali oni specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Kilkudziesięciu uczniów klasy mundurowej grudziądzkiego liceum odbyło niezwykłą lekcję za więziennymi murami. Oprócz profilaktyki uzależnień, poznali także tajniki zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej