Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zostali Mistrzami Służby Więziennej w biegu przełajowym o Puchar Ministra Sprawiedliwości.

W Międzynarodowym Dniu Mediacji przedstawiciele Służby Więziennej oraz 100 skazanych z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego, wzięli udział w debacie edukacyjnej mającej na celu propagowanie alternatywnych form rozwiazywania sporów.

Więzienie to nie jest miejsce, w którym powinna przebywać młodzież, jednakże kiedy służy to prewencji przestępczości trudno o lepszą lekcję profilaktyki.

Osadzeni z dwóch grudziądzkich jednostek penitencjarnych po raz kolejny działają na rzecz środowiska. Tym razem posadzili nowy las w Bojanowie.

W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu, w dniach od 18 do 22 października 2021, w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji, realizowane są inicjatywy propagujące alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów.

Nauczanie to ważny element procesu resocjalizacji, gdyż poziom wykształcenia jest bezpośrednio skorelowany z przestępczością.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej